மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

இனிய மகா சிவராத்திரி தின நல்வாழ்த்துக்கள்


wishing-abishakram


சிவ துதி

wishing-abishakram


நமாமி சங்கர பவானி சங்கர
உமாமகேஸ்வர தவ சரணம் (நமாமி)

ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர சம்பா
அர்த்தனாரீஸ்வர தவ சரணம் (நமாமி)

சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சம்போ
ஸ்ரீ சைலேஸ்வரா தவ சரணம்
நந்தி வாஹனா நாக பூஷனா
சந்திர சேகரா ஜடாதரா
சூலாதார ஜோதி ப்ரகாசா
விபூதி சுந்தர விஸ்வேசா (நமாமி)

கால கால காம தஹனா
காசி விஸ்வேசா தவ சரணம் (நமாமி)

பம்பம் பம்பம் பமருக நாதா
டம்டம் டம்டம் டமருக நாதா
பம்பம் டம்பம் பமருக நாதா
ஸ்மசான வாசா தவ சரணம்
கிரிஜா ரமணா தவ சரணம்
ஹரே பசுபதே தவ சரணம் (நமாமி)


இந்த மகா சிவராத்ரி தினத்தன்று உரங்காமல் சிவபெருமானை நினைத்து, தங்கள் வாழ்வில் குன்றா வளமும், குறைவிலா செல்வமும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ மனமாற வாழ்த்துகிறேன்!!wishing-abishakram

சிவாய நம!
சர்வம் சிவமயம்!!

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!

தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Maha Shivaratri Wishes Copyright 2023 All Rights Reserved Abishak Ram